پیش ثبت نام در پورتال
به منظور ثبت نام در سیستم مشخصات خود را وارد نمایید
در صورت عدم صحت اطلاعات فوق الذکر، مراتب را به روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اطلاع دهید.